Etter foliering ved Moltzau Folietrykk AS sendes helsekost emballasjen tilbake til Moltzau for stansing og liming.