Whoa! Så går det løs igen når de to værter tester skridtmåleren i Samsung Gear Fit, de forbinder skridtmåleren til Samsung Galaxy S5 og så går det løs. Hvem kan bruge færrest skridt på vej til isboden? Se videoen for at se, hvem der vinder og ikke mindst hvordan Gear Fit og Samsung Galaxy S5 spiller perfekt sammen, når der skal måles. Videoen er for øvrigt skudt med en Samsung Galaxy S5 og ikke et professionelt videokamera, som man normalt ville bruge, hvis man skulle lave en video, der demonstrerer og tester et produkt. Videoen er filmet i Full HD, altså den højeste opløsning der vises kommercielt på TV i Danmark.

En af de fede features ved Samsung Galaxy S5 er en app med navnet S Health. Denne smarte applikation giver dig blandt meget andet adgang til en personlig fitness sporings-app, på den måde kan du måle og planlægge din træning ned til de mindste detaljer. Samsung Galaxy S5 fører dig gennem dine træningsrutiner dagligt og konsekvent.

Sæt dine personlige målsætninger, og opnå disse målsætninger ved hjælp af Galaxy S5s, pulsmåler, skridttæller og S Health’s konstante kontrol af din kondition, tilbagelagte distance, kalorier forbrændt, din hastighed og varighed af din tur. S Health gør det meget nemmere og mere overskueligt at holde styr på din formåen og din træning. Læs mere her og få S5 tips og Tricks!

Samsung Galaxy S5 er så meget mere end en smart telefon, sammen med et abonnement fra Call me bliver den til en sand multimediecentral, hvorfra du kan dele dine billeder, dine videoer, gå lynhurtigt på nettet og dele arbejdsopgaver, emails og meget andet med dine venner, familie og kollegaer selv om du er på farten. Du er altid forbundet med Call me abonnement og den lynhurtige 4G forbindelse du får med Galaxy S5.

Call me er et forholdsvist nyt teleselskab, men det betyder også at Call me er klar til at gå nye veje, blandt andet med kampagner der skal få mennesker til at tale pænt til hinanden. En pudsig ting ved Call mes kampagne er at alle medvirkende i kampagnen kommer fra og arbejder i Call me.

Call me holder hele tiden øje med mobilmarkedet og sørger for altid at kunne tilbyde dig og din telefon det mest optimale abonnement for dig. Har du abonnement hos Call me og en Samsung Galaxy S5 med Gear Fit, kan det vist ikke blive meget bedre. Læs HER om Gear Fit.

Whoa! Here we go again! the two hosts are testing the step meter feature in Samsung Gear Fit, they link the step gauge for Samsung Galaxy S5 and here we go. Who can use the fewest steps on the way to the ice cream stand? Watch the video to see who wins and not least how Gear Fit and Samsung Galaxy S5 plays perfectly when it matters to be measured. Watch tips and tricks.

The video is incidentally shot with a Samsung Galaxy S5 and not a professional camcorder that you would normally use if you were to make a video that demonstrates a product. The video is filmed in HD, which is the highest resolution you see a commercial on TV in Denmark.

One of the great features of Samsung Galaxy S5 is an app called S Health. This handy application provides you among other things access to a personal fitness tracking app, that way you can measure and plan your workout down to the smallest detail.
Samsung Galaxy S5 guides you through your workout routines daily and consistently. Set your personal fitness goals and achieve these objectives through the Galaxy S5S with features like, heart rate monitor, pedometer and S Health’s constant control of your fitness, distance traveled, calories burned, speed and duration of your trip. S Health makes it much easier and more manageable to keep track of your performance and your training. Read more tips and tricks here!

Samsung Galaxy S5 is so much more than a smart phone, with a subscription from Call me turns into a true multimedia center, which you can share your photos, videos, go onto the web and share tasks, emails and more with your friends, family and colleagues if you are on the go. You are always associated with Call me subscription and the lightning-fast 4G connection you get with the Galaxy S5.

Call me is a relatively new telecommunications company, but it also means that Call me is ready to explore new avenues, including campaigns to get people to talk nicely to each other. A funny thing about Call mes campaign is that all participants in the campaign comes from working in Call me.

Call me always keeps an eye on the mobile market and strive to always offer you and your phone optimum subscription for you. Do you have a subscription with Call me and a Samsung Galaxy S5 with Gear Fit, it can not get much better. Read here for more features of Gear Fit.