Mobilstråler truer dit helbred, siger lærer Pernille Schriver. Her fortæller hun om de farlige stråler, og hvordan det påvirker hendes hverdag og arbejdet på skolen, hvor strålerne fra WIFIen i klasselokalet er over 10 000 gange det anbefalede niveau.