Der er mange måder at karakterisere ”det gode ældreliv”. Se her, hvad Lisbeth mener, skal indgå i et godt ældreliv. For hende er det gode ældreliv blandt andet at kunne blive boende i egen lejlighed, at have et godt helbred og at bevare sit sociale netværk.