Gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø d. 24. juni 2015: Analytiker Jesper Møller Pedersen, NFA, fremlægger resultater for udviklingen fra 2012-2014 på en lang række områder indenfor arbejdsmiljø. Han præsenterer arbejdsmiljøstrategiens mål for overbelastning og viser de første opgørelser af reduktionsmålene fra den nationale arbejdsmiljøstrategi. Desuden præsenterer han opgørelser af andelen af belastede fordelt på job, branche, køn og alder, og han forklarer om de delelementer i arbejdsmiljøet, der trækker andelen af belastede enten op eller ned.